Faculty
 • Name: Xu Wu

  Personal Information: Male, Born in 1985, China

  Position:Associate Professor, Shanghai Jiao Tong University

  Pohone: +86 21 34207963 / +86 18221337803

  Email: xuwu@sjtu.edu.cn ; xu.wu@hotmail.com

  Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai Jiao Tong University, School of Aeronautics and Astronautics, Room A435, Shanghai, China, 200240.

Copyright© 2015 School of Aeronautics and Astronautics Email: SJTUSAA@sjtu.edu.cn

Technical Support: WeiCheng